Avgifter

Vi erbjuder klippkort (500 kr för 10 träningstillfällen) för prova-på spelare och spelare som vill gästa våra träningar på oregelbunden basis (t.ex. medlemmar i andra klubbar). Betalning sker efter tredje träningstillfället. Det är alltså helt gratis att test-spela med oss tre gånger!

Avgifter betalas till Plusgiro är 54913-9, märk betalningar med ditt namn och vad betalningen avser.