Avgifter

Vi erbjuder klippkort (500 kr för 10 träningstillfällen) för prova-på spelare och spelare som vill gästa våra träningar på oregelbunden basis (t.ex. medlemmar i andra klubbar). Betalning sker efter tredje träningstillfället. Det är alltså helt gratis att test-spela med oss tre gånger!

Avgifter för medlemmar i DK Nemo 2015

Avgifter betalas till Plusgiro är 54913-9, märk betalningar med ditt namn och vad betalningen avser.

Medlemsavgift (gäller 1 kalenderår och inkluderar medlemskap i SSDF och försäkring)

Senior: 550 kr

Junior (upp till 19 år): 340 kr

För medlem i annan SSDF-ansluten klubb: 340 kr

Medlemsavgiften betalas senast 31/12 2014

Träningsavgift för vårterminen 2015:

Fullpris: 1500 kr

Studerande/junior/arbetslös: 1200 kr

Delbetalningar av träningsavgiften kan göras fram tills 1 mars 2015 då hela träningsavgiften ska vara vara betald.

Träningsavgift för höstterminen 2015:

Fullpris: Ej fastställd

Studerande/junior/arbetslös: Ej fastställd

Delbetalningar av träningsavgiften kan göras fram tills 1 november 2015 då hela träningsavgiften ska vara vara betald.